Prezentacja studenckich projektów konserwatorskich modernizacji wołomińskiej Willi Rohnówki – zabytku z 1883 roku wraz z nowoprojektowanym otoczeniem

W imieniu Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki
zapraszamy w piątek 21 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00
na
„Prezentację studenckich projektów konserwatorskich modernizacji wołomińskiej Willi Rohnówki
– zabytku z 1883 roku wraz z nowoprojektowanym otoczeniem.”
Kuratorkami wydarzenia są mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska oraz mgr inż. arch. Aleksandra Lewicka.
Autorstwo prac projektowych: Piotr Banasiak, Patrycja Banaszek, Wiktoria Gorzelewska, Zuzanna Jakubowska, Uladzislava Kapustsina, Zofia Krzysztosiak, Karolina Michalak, Maria Mitrzak, Patrycja Moszczyńska, Joanna Okońska, Jan Pachowski, Franciszek Przepiórka, Małgorzata Spierzak, Magdalena Stefaniuk, Mateusz Trojanowski

Wydarzenie patronatem objęli Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
oraz Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan

Kształcenie nowych architektek i architektów zakłada zarówno wrażliwość na innowacje w budownictwie, jak i na dziedzictwo architektoniczne. Przedmiotem semestralnych zajęć w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków przy Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stał się wołomiński Dom pod Akacjami. Wybrano go nie tylko ze względu na dobry, jak na drewniany obiekt stan zachowania, ale także szczegółową dokumentację i projekt konserwatorski przygotowany dzięki wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadaniem studentów było stworzenie koncepcji architektonicznej/urbanistycznej projektowanego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych, materiałowo-konstrukcyjnych, zabiegów konserwatorskich, sposobów integracji funkcjonalnej i technicznej z zachowanymi strukturami, budowlanymi, kolorystyką, a także ekspozycją wartości kulturowych i przekształceń krajobrazu.

Zarówno „Dom nad Łąkami”, w którym mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz Dom pod Akacjami, który pełni swoją pierwotną funkcję domu mieszkalnego wpisane są do krajowego Rejestru Zabytków. W Wołominie zabytkowe domy się wspierają.

Zachęcamy do wyjątkowej możliwości zapoznania się z pracami studentów powstałymi podczas zająć prowadzonych przez mgr inż. arch. Małgorzatę Małczyńską oraz mgr inż. arch. Aleksandrę Lewicką w semestrze 2022/2023.

Dom pod Akacjami/Willa Rohnówka to najcenniejszy zabytek drewniany w Wołominie i najstarszy gminny obiekt w Rejestrze Zabytków stoi wśród starych drzew – akacji i sosen. Stanowi jedyny ślad letniskowego charakteru Wołomina. Zbudował ją ok. 1883 r. spoczywający na Powązkach inżynier Stanisław Rohn, budowniczy mostów kolei warszawsko-petersburskiej i projektant warszawskich linii tramwajowych. W międzywojniu dom wynajmowany letnikom, podczas Il wojny mieścił Prywatną Koedukacyjną Szkołę Handlową, która dała początek dzisiejszemu wołomińskiemu Liceum Ekonomicznemu. Od 1949 r. w rękach obecnych właścicieli. Budynek zachował oryginalną bryłę, bez zmian układu pomieszczeń, z dwutraktową częścią mieszkalną od frontu i zapleczem w oficynie. Wszystkie elewacje i ściany wymagają pilnego remontu w celu zachowania i wsparcia istniejącej oryginalnej substancji zabytku.

„Dom nad Łąkami” Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich stoi na piaszczystym wzgórzu, na granicy między Wołominem a Kobyłką. Zbudowany został w 1895 r. przez Wacława Nałkowskiego – geografa i pedagoga, publicystę społecznego i literackiego. Na Górkach Zofia Nałkowska zaczęła prowadzić swoje „Dzienniki”, pierwszy z dramatów pt. „Dom kobiet” oddaje klimat domu z początków XX wieku. Dom rodzinny stał się tłem i tematem wielu utworów, ale wszedł do literatury i jest znany dzięki powieści „Dom nad łąkami”. W jednym z pokoi znajdowała się pracownia rzeźbiarska Hanny Nałkowskiej – absolwentki Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1937 roku panie Nałkowskie sprzedały „Dom nad Łąkami”. W czasie II Wojny Światowej, mimo że w Wołominie toczyły się ciężkie działania wojenne, dom na Górkach ocalał. Wchodził w obręb wołomińskiego getta. Po zakończeniu wojny dom przeznaczono na mieszkania komunalne dla kilku rodzin. Nie odnawiany przez wiele lat niszczał, a ogród wokół domu uległ dewastacji. W końcu lat 70. przystąpiono do remontu budynku. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zostało otwarte 29 października 1992 roku.

 

Organizatorzy: Gmina Wołomin oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w  Wołominie