Prapremiera „Trzech pieśni do słów Zofii Nałkowskiej”

W nadchodzącą niedzielę 29 sierpnia o godz. 15.00 w „Domu nad Łąkami” będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W trakcie finałowego Koncertu letniego u Nałkowskich, zostaną wykonane prapremierowo „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej” skomponowane przez Marcina Tadeusza Łukaszewskiego na zamówienie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Pieśni, napisane na fortepian, klarnet i sopran, wykonają sopranistka Dorota Całek, klarnecistka Dorota Żołnacz i pianista Wojciech Świętoński. W czasie wydarzenia obecny będzie również kompozytor. Artyści na to popołudniowe spotkanie przygotowali dla gości „Domu nad Łąkami” godzinny program, na który złożą się poza wymienionymi już „Trzema pieśniami” także kompozycje Stanisława Wisłockiego, pięć pieśni Mieczysława Karłowicza oraz „Fantazja na klarnet i fortepian” Philippe Gauberta. Zapraszamy serdecznie!

Partnerem wydarzenia jest Fundacja PZU.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Pianista, teoretyk muzyki i kompozytor, ur. w 1972 w Częstochowie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie uniwersytet) w Warszawie (1996) w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli, prof. Jana Ekiera i dr hab. Edwarda Wolanina oraz studiów podyplomowych w tej uczelni: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej (1998) w klasie fortepianu prof. Szabolcsa Esztényiego, Teorii Muzyki (2000) oraz Kompozycji (2016) w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W 2005 uzyskał w AMFC stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 – w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną w UMFC na stanowisku profesora Uczelni na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki oraz na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki. Jest autorem książek: „Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych” (Warszawa 2016), „Przewodnik po muzyce fortepianowej” (Kraków 2014), „Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900–2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna” (Warszawa 2013), „Twórczość fortepianowa Mariana Sawy” (Warszawa 2012), „Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945–2000” (Lublin 2007), „Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość” (Częstochowa 1997). Jako pianista specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej twórców polskich XX i XXI w. Nagrał szereg płyt kompaktowych, m.in. płyty monograficzne z muzyką Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego, Franciszka Lessla, Stanisława Moniuszki – są to w większości pierwsze nagrania w historii światowej fonografii. Jego utwory wykonywano w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Chinach, Francji, Holandii, Kanadzie, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Zostały także zarejestrowane przez Polskie Radio i na płytach CD. Jest laureatem II nagrody (I nie przyznano) w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo” oraz wyróżnienia I stopnia w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach. Otrzymał ponadto m.in. Nagrodę „Fryderyka” za płytę z utworami P. Perkowskiego, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagrodę „Mater Verbi”, dwukrotnie Nagrodę Rektora UMFC. Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Związku Artystów Wykonawców STOART, Instytutu Musica Sacra, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Towarzystwa im. Mariana Sawy (współzałożyciel, w l. 2006-2018 wiceprezes) oraz Akademii Fonograficznej.

Dorota Całek

Śpiewaczka (sopran) i pedagog. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego AMFC w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor habilitowana sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Z zespołem tego teatru występowała w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rosji i Libanie. Współpracowała z Teatrem Roma w Warszawie (Diana w „Orfeuszu w piekle” J. J. Offenbacha) i Operą Bałtycką w Gdańsku (Hrabina w „Weselu Figara” W. A. Mozarta). W roku 2000 w Berlinie wzięła udział w międzynarodowym projekcie Opera for four buses z muzyką Krzysztofa Knittla, a w 2002 śpiewała na Gali Moniuszkowskiej w Operze Lwowskiej. Za swój największy sukces sceniczny uważa partię Kościelnichy w pierwotnej wersji „Jenufy” L. Janačka, wystawionej w WOK w 2004 roku. Koncertuje w repertuarze pieśniarskim i oratoryjnym. Występowała m.in. w Studio S1 w Warszawie i Filharmonii Narodowej oraz w filharmoniach: Krakowskiej, Lubelskiej i Kaliskiej, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji i Turcji. Obecnie wykonuje i nagrywa głównie repertuar polski, biorąc udział w prawykonaniach utworów m.in. R. Twardowskiego, M. Sawy, P. i M. Łukaszewskich. W 2002 r. wzięła udział w nagraniu płyty: „Jezu, ufam Tobie” z muzyką Romualda Twardowskiego, a w 2005 r. nagrała pieśni tego kompozytora dla Polskiego Radia. Dokonała licznych nagrań dla wydawnictw pedagogicznych, a także wraz z Mariettą Kruzel-Sosnowską (organy) nagrała dwie płyty: „ O, Mario bądź pozdrowiona” (Megavox, 2014) i „Luctus/ Żałość” (Acte Préalable, 2017). Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (UAM w Poznaniu), gdzie prowadzi zajęcia z emisji głosu. Jako wykładowca emisji głosu współpracuje także z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dorota Żołnacz

Klarnecistka. Naukę muzyki rozpoczęła w PSM I i II stopnia w Lublinie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Rzymkowskiego a następnie prof. Adama Cegiełkowskiego, kontynuowała w AMFC w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Sztajerwalda, Mirosława Pokrzywińskiego i Romualda Gołębiowskiego. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe z kameralistyki na tej samej uczelni w klasie prof. Barbary Halskiej. Brała udział w licznych festiwalach i kursach muzycznych doskonaląc swoje umiejętności u pedagogów: G. Deplus, P Cuper, A.Pay, A Prinz, G. Dangen, M. Whight. W 1996 r. była stypendystką Dartington Music School w Wielkiej Brytanii. W 1998 r. zdobyła III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Krakowie, w kategorii solista. Jest członkiem trio stroikowego, z którym koncertowała w USA, Francji, Holandii, Czechach i Wielkiej Brytanii. Zespół ten zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie w 1999r. Od 1996 współtworzy zespół Brahms Trio. Zespół ten ma bardzo szeroki repertuar oraz osiągnięcia: udział w finale Międzynarodowego Konkursu im. J. Brahmsa (1997), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Kłodzku (1999), laureat III miejsca V Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie (2001), dwukrotny laureat Festiwalu Muzyki Austriackiej im. B. Hubermana w Warszawie. W 2000 roku odbyła tourne po Stanach Zjednoczonych jako solistka. W latach 2005-2011 była klarnecistką oraz inspektorem orkiestry Mazowieckiego Teatru Muzycznego – Operetki im. Jana Kiepury w Warszawie. Współpracuje z różnymi orkiestrami: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestra Teatru Wielkiego, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Sinfonia Nova, Teatr Polski, Teatr Żydowski oraz z wieloma kameralistami z Polski i z zagranicy. Wraz z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej kilkakrotnie występowała jako solistka.

Wojciech Świętoński

Pianista. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla (2008). Kameralistykę fortepianową studiował pod kierunkiem prof. Jerzego Marchwińskiego. Ukończył dwuletni Staż Artystyczny w zakresie wykonawstwa muzyki kameralnej (2010) oraz II i III edycję Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Pieśni (2012,2013) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W roku 2019 uzyskał stopień doktora sztuki. Jest jednym z trzech uczestników elitarnego ‘Kursu mistrzowskiego’ Maestro Ivo Pogorelicha. Pozostając z nim w stałym kontakcie, nieustanie czerpie inspiracje z licznych wskazówek Mistrza. Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych w Kijowie i Rzymie. Regularnie występuje w salach koncertowych Europy, z recitalami i z towarzyszeniem orkiestry. Współpracował z wieloma zespołami (Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Polska Orkiestra Radiowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia), występując pod batutą m.in. Moniki Wolińskiej, Grzegorza Mielimąki, Tomasza Bugaja oraz Szymona Kawalli. Aktywnie koncertował podczas obchodów Roku Karola Szymanowskiego oraz Roku Fryderyka Chopina. Jego występy inaugurowały Paradę Schumana oraz otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Wystąpił na takich festiwalach jak: Stagione Concertistica (Tropea), Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwal Sopockiej Sztuki Wokalnej, Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza (Warszawa), Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem, Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, HART Fest (Oxford), Klavierwoche (Heidelberg). W jego dorobku nagraniowym znajdują się płyty: Paweł Łukaszewski „Musica profana 2” – płyta nominowana do nagrody Fryderyk, „Wieniec pieśni do słów Marii Konopnickiej” – płyta zrealizowana dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Warszawy, Stanisław Wisłocki „Piano works” – płyta pod patronatem Rektora UMFC, Mikołaj Bugajak „Strange Sounds And Inconceivable Deeds” – „bez wątpienia jeden z najlepszych albumów, jakie w tym roku ukazały się w Polsce” (onet.pl), Przemysław Gintrowski „Tren” – płyta sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wydanie jej wieńczyło obchody Roku Zbigniewa Herberta. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Stowarzyszenia Artystów STOART. Organizuje i występuje na koncertach promujących współczesną muzykę polską partycypując w programach realizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendysta Lions Club (2006, 2007), Prezydenta Miasta Białegostoku (2011) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2017, 2020).

Koncerty letnie u Nałkowskich
Niedziela 29 sierpnia
Godz. 15.00
Tarasy przy Muzeum
Wstęp wolny
Partnerem wydarzenia jest Fundacja PZU
Organizatorzy: Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie we współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.