Posiedzenie w celu przyspieszenia

Do obywatela Jerzego Surowcewa, członka Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich

Wołomin, 10 XII 1956

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie powiadamia, że w dniu 16 bm. (niedziela) o godz. 11 w tutejszym Prezydium, pokój Nr 6, odbędzie się posiedzenie Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Posiedzenie poświęcone będzie omówieniu podjęcia niezbędnych kroków w celu przyspieszenia sprawy utworzenia Muzeum. Powiadamiając o powyższym prosimy o niezawodne przybycie na w/w posiedzenie.

Podpisał: Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.