Fotografia kolorowa, pozioma, przedstawiająca widok ściany budynku szkoły, na piętrze której znajduje się mural z podobizną Wacława Nałkowskiego oraz jego podpisem i schematycznym przedstawieniem globusa. Z lewej strony fotografii fragment sztandaru szkoły.

Mural z wizerunkiem Wacława Nałkowskiego

Od wtorku, 16 listopada, szczytową ścianę budynku I LO im. Wacława Nałkowskiego zdobi wizerunek Patrona. Ilekroć uczniowie tej szkoły będą do niej szli, będą z niej wracali lub, po prostu, będą na ulicy Sasina, tylekroć widzieć będą podobiznę człowieka, który winien stać się dla nich przykładem. Nie tylko ze względu na wielość dziedzin, którymi się z powodzeniem zajmował; nie tylko ze względu na wagę dzieł, które wyszły spod jego pióra ale przede wszystkim ze względu na przymioty charakteru, które posiadał. Cechy te, tak dziś rzadkie, są gwarancją świetlanej przyszłości dla społeczeństwa. Życzymy uczniom, absolwentom i nauczycielom I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie by wizerunek Patrona szkoły inspirował ich w wyznaczaniu i realizacji celów tak wzniosłych jak te, które on stawiał przed sobą.

Fotografia kolorowa, na której widać młodzież oczekującą na odsłonięcie muralu, teren sportowy przy szkole.
Fotografia kolorowa, na której widać młodzież oczekującą na odsłonięcie muralu, teren sportowy przy szkole.
Fotografia kolorowa, na której widać pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
Fotografia kolorowa, na której widać pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
Fotografia kolorowa, przedstawiająca widok ściany budynku z muralem oraz przedstawicielkę młodzieży i poczet sztandarowy szkoły
Fotografia kolorowa, przedstawiająca widok ściany budynku z muralem oraz przedstawicielkę młodzieży i poczet sztandarowy szkoły
Fotografia kolorowa, pionowa, wykonana w momencie odsłaniania muralu, czyli przecinania zielonej wstęgi
Fotografia kolorowa, pionowa, wykonana w momencie odsłaniania muralu, czyli przecinania zielonej wstęgi
fotografia kolorowa, pionowa, w dolnej części zdjęcia widać tyłem młodzież, w górnej fragment ściany budynku z muralem
fotografia kolorowa, pionowa, w dolnej części zdjęcia widać tyłem młodzież, w górnej fragment ściany budynku z muralem

Tego dnia nagrodzeni zostali również zwycięzcy w konkursach organizowanych w związku z Rokiem Wacława Nałkowskiego w Wołominie – w szkolnym konkursie wiedzy o Patronie oraz w konkursie fotograficznym „Geografia malownicza – Mazowsze”, oba wydarzenia odbyły się pod Patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.

fotografia kolorowa, wnętrze sali gimnastycznej, w tle wizerunek budynku Muzeum, na pierwszym planie z prawej strony wręczający nagrodę Dariusz Szymanowski oraz jedna z laureatek
fotografia kolorowa, wnętrze sali gimnastycznej, w tle wizerunek budynku Muzeum, na pierwszym planie z prawej strony wręczający nagrodę Dariusz Szymanowski oraz jedna z laureatek
fotografia kolorowa na której widać dyplom za udział w konkursie fotograficznym oraz dyplom i tabliczkę okolicznościowa dla Izabeli Kleczkowskiej
fotografia kolorowa na której widać dyplom za udział w konkursie fotograficznym oraz dyplom i tabliczkę okolicznościowa dla Izabeli Kleczkowskiej

Wśród nagrodzonych w konkursie fotograficznym znaleźli się:

W kategorii szkoła podstawowa:

  • 1 miejsce Szymon Pawłowski – Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
  • 2 miejsce Zuzanna Matusiak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
  • 3 miejsce ex aequo Małgorzata Gawkowska i Zuzanna Banaszek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie

W kategorii szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna:

  • 1 miejsce Natalia Dąbkowska – I LO w Wołominie
  • 2 miejsce ex aequo Izabela Kleczkowska oraz Michalina Ewa Kaska – I LO w Wołominie
  • 3 miejsce ex aequo Aleksandra Zając oraz Bartłomiej Nejman – I LO w Wołominie

Nagrody i wyróżnienia wręczyli przedstawiciele szkoły, Rady Rodziców, Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich pod przewodnictwem wiceburmistrza Dariusza Szymanowskiego.

Fotografia kolorowa, na pierwszym planie z prawej strony m. in. dyrektor szkoły Jolanta Mosak oraz burmistrz Dariusz Szymanowski
Fotografia kolorowa, na pierwszym planie z prawej strony m. in. dyrektor szkoły Jolanta Mosak oraz burmistrz Dariusz Szymanowski
fotografia kolorowa, na tle wizerunku Muzeum czworo przedstawicieli młodzieży (trzy dziewczęta i jeden chłopak), którzy przedstawiają biografię Wacława Nałkowskiego
fotografia kolorowa, na tle wizerunku Muzeum czworo przedstawicieli młodzieży (trzy dziewczęta i jeden chłopak), którzy przedstawiają biografię Wacława Nałkowskiego