Magdalena Kasa „Niewidoczna. Rzeźbiarka Hanna Nałkowska”

W imieniu Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zapraszamy do „Domu nad Łąkami” na spotkanie z dr Magdaleną Kasą poświęcone jej książce
„Niewidoczna. Rzeźbiarka Hanna Nałkowska”
sobota, 9 kwietnia 2022
godz. 17.00
Wstęp wolny

„Postać Hanny Nałkowskiej (1888-1970) jest obecnie prawie niedostrzegalna w historii sztuki. Jej nazwisko prędzej kojarzone jest z dokonaniami literackimi siostry Zofii i z aktywnością naukową ojca Wacława, niż z jej własną twórczością rzeźbiarską. Sylwetka artystki z całą pewnością warta jest jednak uwagi. Ze względu na jej uwikłania środowiskowe, indywidualność przejawiającą się w życiowych wyborach oraz stosunkowo wysoki poziom formalny dzieł – nie można przejść obok niej obojętnie. W książce Niewidoczna. Rzeźbiarka Hanna Nałkowska zebrano i naukowo omówiono zachowane dokumenty dotyczące artystki, usystematyzowano fakty z jej życia prywatnego jak i zawodowego, a przede wszystkim skatalogowano i opisano dorobek rzeźbiarski. Książka składa się ośmiu rozdziałów, w każdym z nich postawiono odrębny problem badawczy. Sformułowane tam hipotezy oraz wnioski odnoszą się kolejno do życia rodzinnego i prywatnego Nałkowskiej oraz twórczego wymiaru jej działalności artystycznej na różnych etapach. Intencją tego zabiegu było nakreślenie wizerunku rzeźbiarki widzianego z różnych perspektyw i niejako niedomkniętego, a nie – jak ma to miejsce w klasycznych monografiach – całościowego i zamkniętego konstruktu. Historia Hanny Nałkowskiej jest jedną z wielu historii przeszłych artystek, które zaznaczyły swoją obecność jako autorki oraz współtworzyły historię sztuki kobiet w ogóle, a w szczególności historię sztuki kobiet-rzeźbiarek.”

Magdalena Kasa

Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk obroniła rozprawę doktorską poświęconą twórczości rzeźbiarki Hanny Nałkowskiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny M. Sosnowskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kultury artystycznej dwudziestolecia międzywojennego oraz krytyki artystycznej przełomu XIX i XX wieku. Autorka tekstów publikowanych między innymi w pismach „Konteksty”, „Roczniki Humanistyczne” i „Archiwum Emigracji” oraz w tomach pokonferencyjnych. Współautorka książki „Emancypantki i modernistki. Teksty kobiet o sztuce 1879- 1914. Antologia”. Uczestniczka projektów badawczych finansowanych przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Pracuje w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
ul. W. Nałkowskiego 17
05-200 Wołomin
tel. 22 786 22 19
muzeum@muzeumnalkowskich.pl
Organizatorzy Gmina Wołomin oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie