Witamy na stronie ...

Witamy na stronie BIP Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

ul. Wacława Nałkowskiego 17
05-200 Wołomin

NIP 125-10-58-724
REGON 010888006

tel. 22 786 22 19

adres e-mail: muzeumnalkowskich@muzeumnalkowskich.pl

strona www: www.muzeumnalkowskich.pl

p.o. Dyrektora Muzeum Agata Sobczak

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wołomin pod numerem 001.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem 78.


Opublikował: Marzena Kubacz
Publikacja dnia: 19.12.2018
Podpisał: Marzena Kubacz
Dokument z dnia: 06.11.2015
Dokument oglądany razy: 20682
2.06.2020 // muzeumnalkowskich.pl/bip