Amatorska sprzedaż „Domu nad łąkami”

Dom nad łąkami w Wołominie (zamieszkały niegdyś przez Zofię Nałkowską), sprzedam amatorowi, działka przeszło 1 ha do dalszej zabudowy, możliwość mieszkania dla nabywcy. Zgłoszenia pisemne (po obejrzeniu) z podaniem ceny i warunków kupna przesyłać pod adresem: Likwidator Spółdzielni, poczta Żyrardów, skr. poczt. 8. Tej treści ogłoszenie ukazało się w „Ekspressie Wieczornym” z dnia 10 kwietnia br. […]

M. Warneńska, Amatorska sprzedaż „Domu nad łąkami”
„Trybuna Ludu”, 1957 nr 102)