1916

Zofia poznaje Jana Tomasza Gorzechowskiego (1874–1948, pseudonim konspiracyjny „Jur”), bojowca PPS, wsławionego głośną akcją z 1906 roku, kiedy to uwolnił z Pawiaka dziesięciu więźniów politycznych. Jur–Gorzechowski był współorganizatorem Legionów, szefem żandarmerii polowej I Brygady.

Ogłasza artykuły „Obrona słów” oraz „Glosy do Kordiana”.